Przychodnia Lekarska

Gdańsk Niedźwiednik

Cennik

Zarządzenie nr 1 z dnia 01.09.2019r. obowiązujące od dnia 10.09.2019r.

Kierownika Przychodni „HIPOKRATES” - CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

nie finansowanych przez NFZ, dla pacjentów przyjmowanych prywatnie oraz nieubezpieczonych

 

L.P.

Usługa przychodni

Cena pln

1

Porada lekarska udzielona pacjentowi spoza NZOZ HIPOKRATES, gdy nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

 

WIZYTA DOMOWA

100 zł

 

 

150 zł

2

Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych Instytucji celem uzyskania środków rzeczowych lub pieniężnych ( za wyjątkiem MOPS), zaświadczenia kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego (jedno zaświadczenie BEZPŁATNE, następne płatne) oraz na żądanie Pacjenta niezwiązane z kontynuacją leczenia, niezlecone przez lekarza.

50zł

3

Sporządzenie wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej potwierdzone ksero

0,3 zł za 1 stronę

4

Epikryza dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych

0,3 zł za 1 stronę

5

Przedłużenie książeczki zdrowia

60 zł

6

EKG bez opisu

35 zł

7

EKG z opisem

50 zł

8

Kwalifikacja lekarska i wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę –

NIE WYKONUJE SIĘ SZCZEPIEŃ SZCZEPIONKAMI DOSTARCZONYMI BEZ TORBY TERMOIZOLACYNEJ.

100 ZŁ

9

Badanie tętna i ciśnienia tętniczego krwi

10 zł

10

Zabieg w gabinecie

20 zł

11

Zabieg w domu

40 zł

     

 CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH PŁATNYCH:

MORFOLOGIA 20 ZŁ
OB 10 ZŁ
GLUKOZA 10 ZŁ
CHOLESTEROL 10 ZŁ
CHOLESTEROL HDL 10ZŁ
CHOLESTEROL LDL 10 ZŁ
TRÓJGLICERYDY 10 ZŁ
ALBUMINA 10ZŁ
MOCZNIK 10 ZŁ
KWAS MOCZOWY 10 ZŁ
ŻELAZO 10 ZŁ
WAPŃ 10 ZŁ
MAGNEZ 10 ZŁ
SÓD, POTAS, CHLORKI 30 ZŁ
MOCZ BADANIE OGÓLNE 10 ZŁ
INR 15 zł
PSA 40 ZŁ
KREATYNINA 10 ZŁ
PROFIL LIPIDOWY 25 ZŁ
VIT D3 105 ZŁ
VIT B12 65 ZŁ
TSH 30 ZŁ

+ INNE DO WIADOMOŚCI W PUNKCIE POBRAŃ